Pal est un petit village connu de tous, au moins de nom, mais qui en de nombreux aspects garde ses secrets, comme s’il était introverti et avait la fière volonté de cacher sa personnalité.

Ici, on dirait que le temps s’est arrêté et a laissé Pal comme faisant partie de la montagne, oubliant l’existence même de celui-ci et construisant à côté sans se soucier du village ou des nombreuses vies qui y sont passées.

 

L’itinéraire de Pal est une visite guidée d’environ une heure qui peut être réservée pour des groupes spéciaux.

Au cours de ses 6 arrêts, on découvrira les aspects caractéristiques des anciens villages d’Andorre qui encore aujourd’hui perdurent à Pal, faisant de ce lieu un réservoir de mémoire et de souvenirs qui sont restés piégés entre ses pierres et ruelles.

 

Les visites peuvent se réserver par courrier électronique à reservesmuseus@govern.ad

Éléments de l’itinéraire

HOTEL OROS

Notre parcours s’achève avec l’Hôtel Oros, hôtel pionnier en Andorre, l’un des premiers de haut niveau (bien avant l’Hôtel Rosaleda). Le bâtiment actuel est le deuxième, étant donné que l’inondation de 1937 emporta le premier bâtiment, datant des années 1910. Son promoteur, Josep Mas de Casa Oros, fut le premier enseignant laïque de l’École Française d’Encamp et un homme inquiet, en avance sur son temps. On conserve la correspondance entre monsieur Mas et plusieurs personnalités, comme Woodrow Wilson, président des États-Unis d’Amérique entre 1912 et 1920.

HOTEL OROS

Notre parcours s’achève avec l’Hôtel Oros, hôtel pionnier en Andorre, l’un des premiers de haut niveau (bien avant l’Hôtel Rosaleda). Le bâtiment actuel est le deuxième, étant donné que l’inondation de 1937 emporta le premier bâtiment, datant des années 1910. Son promoteur, Josep Mas de Casa Oros, fut le premier enseignant laïque de l’École Française d’Encamp et un homme inquiet, en avance sur son temps. On conserve la correspondance entre monsieur Mas et plusieurs personnalités, comme Woodrow Wilson, président des États-Unis d’Amérique entre 1912 et 1920.

HOTEL OROS

Notre parcours s’achève avec l’Hôtel Oros, hôtel pionnier en Andorre, l’un des premiers de haut niveau (bien avant l’Hôtel Rosaleda). Le bâtiment actuel est le deuxième, étant donné que l’inondation de 1937 emporta le premier bâtiment, datant des années 1910. Son promoteur, Josep Mas de Casa Oros, fut le premier enseignant laïque de l’École Française d’Encamp et un homme inquiet, en avance sur son temps. On conserve la correspondance entre monsieur Mas et plusieurs personnalités, comme Woodrow Wilson, président des États-Unis d’Amérique entre 1912 et 1920.

HOTEL OROS

Notre parcours s’achève avec l’Hôtel Oros, hôtel pionnier en Andorre, l’un des premiers de haut niveau (bien avant l’Hôtel Rosaleda). Le bâtiment actuel est le deuxième, étant donné que l’inondation de 1937 emporta le premier bâtiment, datant des années 1910. Son promoteur, Josep Mas de Casa Oros, fut le premier enseignant laïque de l’École Française d’Encamp et un homme inquiet, en avance sur son temps. On conserve la correspondance entre monsieur Mas et plusieurs personnalités, comme Woodrow Wilson, président des États-Unis d’Amérique entre 1912 et 1920.

HOTEL OROS

Notre parcours s’achève avec l’Hôtel Oros, hôtel pionnier en Andorre, l’un des premiers de haut niveau (bien avant l’Hôtel Rosaleda). Le bâtiment actuel est le deuxième, étant donné que l’inondation de 1937 emporta le premier bâtiment, datant des années 1910. Son promoteur, Josep Mas de Casa Oros, fut le premier enseignant laïque de l’École Française d’Encamp et un homme inquiet, en avance sur son temps. On conserve la correspondance entre monsieur Mas et plusieurs personnalités, comme Woodrow Wilson, président des États-Unis d’Amérique entre 1912 et 1920.

Casa Nicolau

Ara som davant d’una casa que és potser la més destacable del poble. 

Si mirem ràpidament la casa, podem veure que es tracta d’una arquitectura vernacular. Amb tres nivells i una planta quadrangular, s’inclou en la tradició arquitectònica de les cases importants dels Pirineus. Però el que més notem és el seu color immaculat. Doncs era el cas de gairebé totes les construccions fins al segle XX.

La seva rehabilitació forma part d’un projecte de pla més gran de protecció del poble del 1997, amb el qual s’inventaria els edificis, se’n fa una valoració historicoartística i s’estableix la prohibició de modificar el terreny natural.

Però una casa no són només pedres, morter, arrebossat i bigues.

La casa és el lloc “on fem foc i mengem pa”, però també és la totalitat de les propietats i terres així com de tot el grup humà present i passat.

La preocupació principal per a totes les famílies i en tot temps ha sigut preservar el patrimoni i transmetre’l en la totalitat.

De fet, per protegir dit la casa, contra el risc de dilapidació es van imposar unes normes especials, com la indisponibilitat dels béns ancestrals la venda de terres amb la possibilitat de recuperar-les. Aquest sistema sacrificava els interessos dels fills segons que originalment no es podien endur res, però a partir del final de l’edat mitjana se’ls va reconèixer el dret a la legítima.

Aquest sistema ha permès la regulació del nivell demogràfic en relació amb els recursos. Aquí arribem a un punt molt important per entendre la casa del passat. Tot es tracta d’adaptar-se, i per aquesta raó l’edifici (físic) encara és el present. La família rural com la d’Andorra sempre s’adaptarà al sòl que cultiva i explota; és un grup fluid, extens, obert i elàstic en funció de les necessitats: els seus membres, com els materials de casa Nicolau, són els elements autònoms però essencials que n’asseguren la conservació.

Tel.: (+376) 839 760

reservesmuseus@govern.ad

Itineraire guideée pour des groupes spéciaux.