A la cara A, la del costat de la plaça, del mural es representen els sants a través de les festivitats que els corresponen al calendari: sant Silvestre és l’últim dia de l’any (31 de desembre) i sant Gregori, l’1 de novembre (Tots Sants).

Els cercles serveixen en aquesta ocasió per fer al·lusió al nimbe representatiu dels sants i per marcar en vermell el dia que els representa al calendari. Aquest cercle vermell es repeteix ampliat més a baix amb la cara dels sants envoltada del seu nimbe. En tota la composició es juga amb els elements simètrics i repetitius propis de l’art romànic.

A la cara B, la del costat de l’aparcament,  els elements centrals per representar els sants són les mans. Les mans tenen un gran simbolisme en les representacions pictòriques de l’art romànic i en aquest cas es tracta d’un calc de les pintures originals, on la mà és símbol de disponibilitat, d’acceptació i d’adhesió.

 

@naona.lab